Månadsbrev från rektorn

2015-04-30

Endast fyra skolveckor återstår av läsåret 2015/2016 och försommaren har bjudit på sol och värme.
Under sommaren kommer centrala Märstas skolor, Sätuna, Norrbacka, Central och Tingvalla, att slå samman sin fritidsverksamhet under veckorna 27-31. Två av dessa veckor, v.27-28, kommer alla barn utom förskoleklassbarnen, att tillbringa dagarna i Rävsta. Personal från samtliga fyra skolor arbetar på fritids under sammanslagningsveckorna.
Den 13 april hade vi föräldrasamråd på skolan. Kvällens samtalspunkt handlade om hur skola och hem i framtiden skulle kunna samarbeta kring trivsel och trygghetsfrågor. De föräldrar som var med på mötet tycker att det är en bra uppstart med ett föräldramöte på hösten, där man önskar att även personal från fritids deltar. Förslag på att en referensgrupp med föräldrar som träffas tidigt på hösten tillsammans med rektor och planerar möten samt innehåll för hela läsårets föräldrasamråd. Dessa föräldrar kan på så sätt vara delaktiga i att sätta agendan samt skicka ut inbjudan till övriga föräldrar. Det vore kul om vi kunde få fler föräldrar engagerade i vårt gemensamma arbete med trivsel och trygghet. Vi pratade också om att vi kanske skulle ha fokusgrupper som arbetar med olika frågor alternativt att vi aktivt fokuserar på ett område gemensamt, ex. en kampanj mot nätkränkningar.
En annan sak som några föräldrar lyfte var skolans informationskanaler. Alla klasser har veckoblad, många klasser har bloggar, det finns en kommunal hemsida och man får rektors informationsbrev ett antal gånger per termin. Några föräldrar upplever att det är svårt att hitta det man söker när man inte vet var man ska söka. Någon anser att veckobladens innehåll skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika klasser. Någon förälder föreslog att man kunde skapa en föräldrablogg alternativt ett facebookgrupp.
Även om det var en liten skara föräldrar på mötet kom många bra tankar och idéer.
Läsårets sista föräldrasamråd har vi torsdag 2 juni kl. 18-19.30.Välkomna alla som vill komma!
Under de veckor som vi har kvar genomförs ex. Olympiad för eleverna i åk 4-6 under vecka 20, vi får besök av blivande förskoleklassbarn den 24/5 och 1/6, sommarfritidspersonalen från alla centrala Märstas skolor träffas på en liten kick-off den 7/6 och sexornas middag är den 8/6. Vidare ska naturligtvis arbeten slutföras och betyg sättas för åk 6.
Som jag skrev i förra föräldrabrevet startar vi upp förberedelseklass till hösten och just nu pågår ett samarbete med Norrbacka i vilket vi bl.a. får ta del av framgångsfaktorer i deras arbete med förberedelseklass. Vi ser fram emot att starta upp förberedelseklass
När det gäller organisationen inför nästa läsår är det klart vilka klasslärare/mentorer som ska ansvara för respektive klass. Så här ser det ut:
Klasslärare/mentorer:
Fsk-klass A Yvonne Svalvik Fsk-klass B Ann-Christine Häggström
1A Erika Engdahl 2A Nusin Grama
1B Josephine Edlund 2B Cecilia Lavenius
3A Maria Hauptmann 5A Maria Asén
3B Jeanette Rigvald 5B Malin Petersen
4A Martin Akdogan 6A Nenne Andersson
4B Stefan Gustavsson 6B Tom Sandgren
Mer om organisationen kommer i sista rektorsbrevet i juni.

Det var allt för denna gång

Sista föräldrabrevet för detta läsår kommer i juni.
Önskar er alla en fortsatt härlig vår

Anneli Hultin, rektor Sätunaskolan
anneli.hultin@sigtuna.se
08-591 267 33

Annonser

Tillägg till veckobrevet

Hej

Det är ledigt från skolan på fredag (29/4). Jag hade inte skrivit in studiedagen i planeringskalendern så jag missade det när jag planerade veckan. Läxorna som var tänkta till fredag flyttas till måndag 2/5.

Med vänlig hälsning
Therese Hedberg

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRASAMRÅD!
Onsdag 13 april kl. 18.00-19.30
Sätunaskolans matsal
Kvällen handlar om skolans arbete med trivsel och trygghet. Vi berättar bl.a. om elevrådets arbete samt redovisar sammanställning av läsårets elevenkät.
Vi bjuder i vanlig ordning in till frågor från er föräldrar.
Föräldrasamrådet är öppet för samtliga föräldrar med barn på Sätunaskolan.
Hälsningar
Anneli Hultin, rektor
Jeanette Lindberg, biträdande rektor

Brevet om Föräldrasamrådet skulle kommit ut tidigare, men mailen till mig med brevet hade hamnat i fel korg i mailen. De har ändrat på funktionen på outlooken.

Med vänlig hälsning
Therese Hedberg

Vecka 10

Hej

På torsdag kommer klassen göra en liten utflykt till Fårhagen. Vi kommer där att arbeta med NO uppgifter. Vi kommer att vara tillbaka till skolan innan lunch. De som vill får ta med sig något att dricka, de som vill kan också ta med sig en frukt eller smörgås.

Med vänlig hälsning

Therese Hedberg

Postat med WordPress för Android

Info till alla föräldrar

Hej

I klassen kommer vi att samla in mobilerna i en låda och låsa in dem under dagen. Det för att få en bra arbetsro i klassen och för att aktualisera de regler som finns på skolan.

Ulla från Kompassen har varit och informerat klassen i måndags om att alla elever i årskurs 4 på Sätunaskolan ska delta i PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study). Det är en internationell studie vars syfte är att jämföra elevers attityd till läsning och elevers läsförståelse. Denna studie görs i länder över hela världen. Vi kommer att delta i studien den 15 och 17 mars. Det är flera deltester som ska göras under dessa dagar. Även ni föräldrar kommer få svara på en enkät. Det individuella resultatet för den enskilda eleven är inget som varken vi på skolan eller ni föräldrar kommer att kunna ta del av. För vidare information klicka in här!

Med vänlig hälsning
Therese Hedberg

Veckobrev v. 4

Jag har varit hemma denna vecka, och kommer vara hemma nästa vecka också, förutom på onsdagen då det är utvecklingssamtal. Detta pga. att vår familj har drabbats av en svår händelse och vi behöver tid att stötta varandra. Om ni har några frågor går det bra att kontakta studierektor Jeanette Lindberg genom att maila: jeanette.lindberg@edu.sigtuna.se

Therese och Ann har då varit i klassen. Therese hade i måndags svenska, klassen har börjat att skriva en berättelse som kallas huset. Berättelsen är indelad i olika kapitel. I första beskrivs huset, i andra till femte kapitlet beskrivs personerna som bor i huset. I de följande kapitlen beskriv olika problem/olyckor som händer i huset och sista kapitlet där det slutar lyckligt eller olyckligt det bestämmer eleverna själva. Klassen hade även engelska på måndagen. Tisdag och onsdag hade klassen Ann som bland annat arbetade med klassen om den näring som finns i maten och vad det är som kroppen behöver. De arbetade också med en text som heter Anton och gänget. Den berättar om Anton som byter skola och vill vara tuff, därför hänger han med det Tobbes och Kemals gäng. Det slutar med att han snattar  marsipan. Klassen får svara på frågor till texten som de sen går igenom och diskuterar. Torsdag fortsatte de med arbetet om Anton och gänget. Arbetade utifrån det om vad snatteri är och vad som kan hända när någon har gjort det. De fortsatt också att arbeta med huset. Efter lunch hade de NO med Ulla. De tittade på en film från UR om nerver och fortsatte arbeta med det efteråt. På fredag har de bild med Parvaneh och Barbro, idrott, matematik med Maria och som sista lektion engelska med Therese.

Det är utvecklingssamtal nästa vecka onsdag 3/2

13:20 Milica

13:40 Tilde

14:00 Simona

14:20 Celine

14:40 Gabriel RR

15:00 Tristan

16:20 Minna

16:40 Amanda

17:00 Victor H

17:20 Nikola

17:40 Emil H

18:00 Izabella

18:20 Colin

Här bifogas ett viktigt brev till alla föräldrar om en app som heter Periscope, det kommer också i pappersformat.

Periscope (dokumentet)

 

nalle

Inför utvecklingssamtalet

mitt-utvecklingssamtal-vt-20162

  1. Öppna den här Power pointen.
  2. Spara som… Spara på ditt skrivbord!
  3. Börja jobba i Power pointen!=)
  4. Det finns några kluriga bitar tex att spela in när ni läser både i engelska och på svenska. Samt färglägga olika rutor. Gör så gott ni kan!

Lycka till och använd detta när ni tar emot era föräldrar under utvecklingssamtalet.

 

 

Utvecklingssamtal

Välkomna till dom elevledda utvecklingssamtalen på Sätunaskolan.

Här nedan följer tiderna. Om tiden inte passar får ni byta med varandra. Meddela mig om ni har bytt någon tid. Under dom första 20 minuterna håller eleven i samtalet och sedan kommer jag, Therese eller Ulla med i samtalet.

Måndag 25/1

Kl. 13.20 Cornelia (Therese i klassrummet) Hannes (Ulla, Kompassen)

Kl. 13.40 Izabella (Therese i klassrummet) Ara (Ulla, Kompassen)

Kl. 14.00 Noor (Therese i klassrummet) Magdalena (Ulla, Kompassen)

Kl. 14.20 Evgenija (Therese i klassrummet) Victor NM (Ulla, Kompassen)

Kl. 14.40 Yashar (Therese i klassrummet)

Kl. 15.00 Sofia (Therese i klassrummet)

Kl. 16.20 Isaac (Therese i klassrummet)

Kl. 16.40 Gabriel AJ (Therese i klassrummet)

Kl. 17.00 Colin (Therese i klassrummet)

Kl. 17.20 Darin (Therese i klassrummet)

Kl. 17.40 Ebba (Therese i klassrummet)

 

Onsdag 3/2 (Alla samtal hålls i klassrummet med Carina)

Kl. 13.20 Milica

Kl. 13.40 Tilde

Kl. 14.00 Simona

Kl. 14.20 Celine

Kl. 14.40 Gabriel RR

Kl. 15.00 Tristan

Kl. 16.20 Minna

Kl. 16.40 Amanda

Kl. 17.00 Victor H

Kl. 17.20 Nikola

Kl. 17.40 Emil

ryggsack

 

Vårens läxdagar

I engelska får eleverna läxan av Therese på måndagar och förhörs på den på fredagar. Av mig får eleverna läxa på tisdagar och redovisar den på torsdagar. Kan vara allt från historia, samhällskunskap, geografi, eller svenska.  Redovisningen sker genom frågor om ämnet, eller att dom ska skriva ner det dom lärt sig i programmet Word på sin Surface. För mig handlar läxa om att ta ansvar.  Att repetera det vi gått igenom i skolan så kunskaperna ”stannar kvar” i medvetandet och även möjligheten för eleven att stärka sin förmåga till självständigt arbete.

Tisdag den 16 februari åker Pervaneh och jag med klassen till historiska museet, kopplat samman med vårt arbete i historian. Mer info. kommer i veckobrevet torsdagen innan vi åker. Anledningen att veckobrevet läggs ut på bloggen under torsdagen är för att jag arbetar med annat på fredagar.

historiska-museet